Sängen är byggd efter barnrummets mått, men genom att justera antal lådor och mått på passbitar så kan man lätt ändra sängen så den passar alla rum.

Material:

• MDF (12mm & 16mm)
• Träskruv
• Virke (28 x 70mm)
• Ev. infästning för betongvägg
• Spackel
• Målarfärg

Verktyg:

• Skruvdragare
• Borrmaskin
• Cirkelsåg eller fogsvans
• Sticksåg
• Vattenpass
• Spackel
• Roller & tråg

TIPS: Förborra alltid för att undvika att skivorna spricker!

Lycka till!

1. Ramen som sängen bygger på är gjord av råplanat virke med dimensionerna 28 x 70. Såga av de fyra längderna och skruva upp tre av dem på väggen enligt ritningen. Den fjärde skruvas på kortsidorna. Se till att höjden från golvet till reglar är 310mm och glöm inte att använda ett vattenpass så allt blir rakt.

2. Såga ut skivor i MDF med måtten enligt ritningen. Antalet skivor skall vara lika många som antalet lådor plus en, alltså sex stycken i vårt fall. Såga också ut en bit från hörnet som på ritningen.

3. Såga ut två stycken täcklister som skall gå mellan vägg och lådorna längst ut. Höjden skall vara 325mm och bredden skall vara längden mellan väggarna minus lådornas totala bredd delat på två. I vårt fall blir detta 50mm (3100 – 3000 / 2).
Skruva fast dessa och de två yttersta skivorna som sågades tidigare enligt ritningen.

4. Placera ut de återstående skivorna som sågades tidigare och kontrollera att längden mellan dem är 580mm. Skruva fast dem i det råplanade virket. Såga ut en skiva med dimensionerna 3100mm x 120mm. Troligen behövs två skivor för att täcka den längden, var då noga så det blir en fin skarv för att slippa spackla och slipa så mycket. Denna fästs sedan på framsidan enligt ritningen.

5. Såga samtidigt till locket på sängen som skall ha dimensionerna 3100mm x 900mm. Denna skruvas ovanifrån ner i de stående skivorna.

6. Nu är stommen klar, och dags att göra lådorna.
Såga till bitarna enligt ritningen. Bitarna räcker till en låda, så gångra antalet efter så många lådor som skall göras. Använd en sticksåg för att såga ut handtaget.

7. Skruva ihop lådorna enligt ritningen. Låt frontskivan sticka ner cirka 25 mm. Skruva på hjul på undersidan med höjden 40mm.

8. Om man vill ha avdelning i lådorna kan dessa enkelt göras genom att såga ut två skivor i 12mm MDF med höjden 220mm och längden 538mm respektive 830mm. Gör ett 12mm brett i varje skiva där man vill att avdelningen skall vara, i vårt fall hamnar den i mitten.

9. Måla alla skivor i önskad kulör och montera sedan ihop lådorna och skjut under sängen.

10. Klart! Bara att bädda i härliga färger!