1. Börja med att mäta ut var spaljén skall stå.

2. Bestäm hur hög den ska vara och skapa längderna (Bosses är 230 cm hög).

3. Tillverka/såga till spaljéerna (Bosses är 147 cm lodräta, 115 cm vågräta). Spaljen är uppbyggd på två likadana sektioner och ramen för varje sektion bör inte vara bredare än max 1,5 meter så den inte blir ostabil.

4. För att få fram läktarna så delades trallvirket (28 mm x 120 mm) in i tre lika stora delar. Resultatet blev ungefär fyra centimeter breda bitar – tänk dock på att sågklingan stjäl några millimeter så det rör sig om 38-39 mm breda bitar!

5. Den totala bredden på spaljens två sektioner är 2,4 m. Glöm inte att räkna bort reglarnas tjocklek när ni mäter ut läkten som ligger mellan reglarna.

6. Skruva ihop, så är spaljédelen klar.

Dags för stolparna:
7.
Mät ut längden och såga ut enligt måtten.

8. Gör halvt-i-halvt för att vinkeln ska bli stark. Gör motsvarande på överliggaren. Använd stämjärn och såga ur. (Bosses mått: 22 mm, dvs halva tjockleken på regeln).

9. Såga till ändarna och runda till. Gör ett snyggt mönster som känns personligt.

10. Sedan är det klart att montera! (byggs helst på träbord eller liknande för att få räta vinklar direkt. Tänk på att både skruva och limma så håller det bättre.

11. Antingen fästes spaljén med plintar i marken, eller kan man bygga en låda som Bosse gjorde.

Till spaljén behövs också en trälåda, där du kan plantera dina rosor:

12. Bygg en låda i trä, med samma mått som din spaljé. Sätt på ”fötter” så det kommer in luft undertill, då håller den längre. Du behöver fyra sidor, samt ett stycke undertill.

13. Skruva fast stolparna.

14. Skruva fast reglarna.

15. Sätt fast spaljén (använd tvingar)

16. Lägg plast i lådan för att skydda virket.

17. Fyll på med jord, använd gärna särskild rosjord. Plantera dina rosor.