Martins fiskrök består av tre delar: eldstad, rökrör och rökhus. Värmen och röken stiger uppåt, så eldstaden bör placeras lägst och det liggande rökröret bör luta uppåt mot rökhuset. Eldstaden muras, och själva rökhuset byggs av spontat virke.

Eldstad och rör

• Börja med att gräva ur marken, och fylla med makadam och sand. Lägg sedan vanliga trädgårdsplattor på, för att få en plan yta.

• Blanda murbruk. Lägg sedan bruk under varje tegelsten i det första lagret. Skrapa bort eventuella rester som hamnar utanför.

• Eldluckan fixerade Martin genom att fästa najtråd i en spik och snurra fast i luckans baksida. Sedan satta han fast spiken i ett av tegelstenens hål. Efter det lade han på ordentligt med murbruk, särskilt i hålet där spiken träddes i. Då håller sig luckan stilla medan murbruket brinner.

• Röret som ska leda röken upp till rökhuset sätter du på plats mellan det första och andra tegellagret. Martin använde ett vanligt galvat ventilationsrör. Så länge du bränner ur det ordentligt innan du börjar röka fisk, är det ingen fara för oljerester i maten.

• När du lägger de andra lagren med tegel, tänk på att förskjuta skarvarna det något, så att inte alla skarvar hamnar på samma ställe.

• Ta då och då fram vattenpasset så att du ser att konstruktionen blir rak.

• För att du ska kunna kontrollera värmen i röken, är det bra att mura in en ventil som går att öppna och stänga. Den får gärna matcha luckan i utförande.

• När du tycker att eldstaden har rätt höjd, lägg på ett armeringsnät i rätt storlek och mura sedan eldstadens tak på detta. När murbruket brunnit klart lägger du puts på hela eldstaden, så att den får ett enhetligt utseende.

Rökhuset

• Rökhusets mått är anpassat efter de två grillgaller som är tänkt att lägga fisken på. Det är bra att få lite höjd på huset, så att du kan välja vilken temperatur du vill ha.

• Välj ett tak som går att ställa upp. På så sätt skapar du ännu mer möjlighet att reglera värmen i huset.

• Dörren behöver ha en hasp, så att den går att stänga. Men det är inte hela världen om den inte sluter helt tätt, det är bara bra för fisken om det glipar på några ställen.

• Såga ut ett hål för röret med cirkelsåg. Se till att det håller tätt runt om.

• Lägg takpapp på taket, så skyddar du virket mot väder och vind.