Förutom att vara en snygg detalj så ska ju ett räcke även förebygga olyckor. För höjder upp till en halv meter krävs inget räcke, men till allt högre än det behöver det finnas på plats. När man bygger ett räcke finns några krav på utformningen.

Här är tre enkla regler att gå efter:

1. Stående ribbor

För att det inte ska vara möjligt att klättra på räcket så skall eventuella ribbor vara stående. Om man mot förmodan vill ha någon sort liggande ribbor så ska framsidan kläs i glas eller liknande så att det inte blir möjligt att klättra.

2. Höjd

Har man normal våningshöjd (240cm + bjälklag) eller lägre, så ska räcket vara minst 90 cm högt. Är våningshöjden högre än så ska räcket vara minst 110 cm högt. Därför brukar det oftast vara 90 cm som gäller i hemma miljö och 110 cm i offentlig miljö.

3. Öppningsbredd

För att inte barn ska kunna fastna i räcket så ska det aldrig vara mer än 10 cm brett mellan ribbor, överliggare eller dylikt.