Först och främst skall man välja vilken sort fönster man vill ha. Tvåglas, treglas, med eller utan spröjs eller kanske vippfönster? Prata med ditt byggvaruhus eller din fönstertillverkare så hjälper de dig bestämma.

Tidsåtgång: 1 timma / fönster
Svårighetsgrad: Medel

Material som behövs:

• Nytt fönster
• Kilar
• Diffusionsöppen drevning
• Diffusionstät drevning
• Ev. nya foder
• Ev. nya fönsterbleck
• Träklossar

Verktyg som behövs:

• Kofot
• Såg
• Hammare
• Karmskruvnyckel
• Spackel
• Vattenpass

1. Börja med att ta bort fodret på insidan och utsidan. Använd en kofot, men var försiktig så att de inte spricker. Ta bort den gamla drevningen. Lyft ut fönsterna och skruva loss och ta ut den gamla karmen, alternativt såga loss den.
TIPS: Genom att sätta en träkloss mellan vägg och kofot undviker du fula märken i väggen när du bänder loss fodrena.

2. Skruva fast några träklossar på utsidan av fasaden så att inte det nya fönstret kan ramla ut. Gör rent i fönsteröppningen och kontrollera att virket är friskt.

3. Lägg fyra kilar i botten på fönsteröppningen och ställ sedan in den nya karmen. För detta moment kan det vara bra att vara två personer. Dubbelkolla så att gångjärnen är utåt och fäst sedan fler kilar runt om karmen. Kila fast och mät med vattenpasset undan för undan tills karmen sitter perfekt.

4. Skruva fast de övre karmskruvarna. Kolla så att karmen är i lod. Skruva sedan fast de nedre. Använd karmskruvverktyget och justera in karmen så den är våg och lodrät. Dubbelkolla så diagonalmåtten i karmen är lika.

5. Ta bort träklossarna på utsidan och runt om karmen. Häng in det nya fönstret. Kolla så du kan öppna och stänga utan problem.

6. Nu när fönstret är på plats är det dags att isolera runt karmen, så kallad drevning. Börja utifrån och dreva med en diffusionsöppen drevremsa. Använd en spackel för att trycka in den vikta drevremsan och lämna en liten luftspalt på yttersidan. Från insidan använder man istället en diffusionstät drevremsa, som stänger ute fukten.

7. Spika tillbaks fodren på bägge sidor.

8. När väl fönstret sitter på plats är kan det även vara en god idé att se över fönsterblecken. Har dessa blivit dåliga eller börjat rosta är det lika bra att byta dem. Vissa bockar till sina bleck själva men har man inte tid eller kunskap för detta finns monteringsfärdiga bleck att köpa hos ditt byggvaruhus.