En stenlagd uteplats är både vacker och lättskött.
Men ett riktigt bra markarbete är viktigt för att stenen inte ska sjunka när den utsätts för belastning. Här är Äntligen hemmas tips för din stenläggning.

• Planera ordentligt och rita gärna en skiss över hur du vill ha det innan du påbörjar arbetet. Skissen är bra att ha till hands under hela arbetet, särskilt om du ska lägga stenen efter ett mönster.

• Gräv ut ordentligt, ofta räcker det med ett djup på omkring 15-20 cm. Gräv djupare om du har mycket lera i jorden. Fyll sedan igen med bärlager, det vill säga stenkross. Det beställer du lättast från lastbilscentraler och åkerier, som i sin tur hämtar från grusgrop.

• Var noga med höjd och fall på stenarna. Se till så att regn- och smältvatten rinner bort från fasaden för att slippa onödig fukt. Ungefär en cm fall per meter från huset, är ett bra mått att utgå ifrån.

• Platta till bärlagret, helst med hjälp av en markvibrator om du jobbar med ett större område. Desto hårdare bärlagret är packat, desto mer stabilt ligger stenen sen. Markvibrator kan du hyra.

• Sättsand är riktigt finmalet stenkross, som du krattar ut på bärlagret. 3-5 centimeter brukar vara tillräckligt. Se till att få ytan slät, använd en rätbräda.

• Räkna alltid med ett par extra stenar, eftersom du kan behöva kapa en del för att få till snygga hörn och kanter.

• Avslutningsvis är det viktigt att foga mellan stenarna. Antingen kan du ta mer sättsand och borsta ut över stenarna så det fördelas jämnt. Det finns också produkter, som innehåller betong och som härdar när de kommer i kontakt med vatten. De är en bra extrahjälp för att slippa otrevlig påhälsning av ogräs och myror.