Mejla oss med följande uppgifter. 

Namn:

Ålder:

Adress:

Telefonnummer:

Mailadress:

Yrke:

Kort beskrivning av dig själv:

Varför vill du vara med i Det stora Tårtslaget:Bifoga en bild på dig själv och några bilder på dina tårtor och skicka till tarta@nyhetsbolaget.se

Lycka till!