Steningar utförs i Iran trots att den högsta juridiska instansen, 2002, gav order om ett stopp för denna avrättningsmetod.

Stening till döds utdöms mot gifta personer som har varit otrogna. Sedan 2002 har minst sex personer stenats till döds i Iran. De senaste avrättningarna genomfördes den 26 december förra året, då två män stenades till döds och den 5 mars i år, då en man stenades i hemlighet i Rasht i norra Iran. Enligt uppgift väntar sju kvinnor och två män i dödscell på att deras steningsdom ska verkställas.

Nyligen antog den regionala lagstiftande församlingen i Acehpriovinsen en lag som bland annat innebär att äktenskapsbrott kan straffas med stening till döds.