Stockholmspolisen

Sponsorer

Måndagar 21:00 i TV4 och TV4 Play
Måndagar 21:00 i TV4 och TV4 Play

Senaste från Stockholmspolisen

0:26
Spela
"Den bistra sanningen..."

"Den bistra sanningen..."

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.

Ett grovt rån har begåtts men risken är stor att det kommer hamna i högarna. Program sex av Stockholmspolisen handlar om utsatta områden. Områden där man har lågt förtroende för polisen och inte gärna vittnar. Men polisen jobbar hårt, på bland annat skolor, för att bygga tillit.

Stockholmspolisen program 5 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 5 – Hemlöshet

Nedan finns källförtecking för program 5 – Hemlöshet

Intro
Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ
https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html
slutlig statistik
anmälda brott i kommuner 2016
1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett
antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena. KÄLLA:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan
* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen


Akt 1
VO: Den akuta hemlösheten har ökat i Stockholm. I Socialstyrelsens förra mätning 2011 var
det totalt sett fler människor med missbruksproblematik och som led av psykisk ohälsa som
var hemlösa. Men Idag är det framförallt familjer och personer med låga inkomster som
riskerar att bli hemlösa. Antalet hemlösa människor i Stockholm beräknas vara omkring 3200.
KÄLLA: Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i april 2017
VO: Det är olagligt att bosätta sig på offentliga platser eller utan tillstånd på privat mark och
polisen har därför ett ansvar att ingripa och avvisa dom personer som har uppfört otillåtna
bosättningar.
KÄLLA: https://polisen.se/Service/Tillstand/Anvandande-av-offentlig-plats/
VO : Hur många människor som saknar id handlingar och som befinner sig i landet utan
tillstånd finns det ingen pålitlig statistik på men flera av dom lever i hemlöshet på gatan.
KÄLLA: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/flerpersoneriakuthemloshet


Akt 2
VO. En annan växande grupp av människor som bor på Stockholms gator är ensamkommande
barn och ungdomar från Nordafrika och Mellanöstern. Några av dom är så unga som tolv år.
KÄLLA: SVT
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnen-som-lever-pa-gatan-och-livnar-sig-pa-brott samt
egengjorda intervjuer med polis


Akt 3
VO: De vanligaste brotten dessa barn och ungdomar begår är inbrott, fickstölder och snatteri
men även en hel del drogrelaterade brott. KÄLLA: Egengjorda intervjuer med polis
VO: Män är fortfarande i majoritet bland dom personer som lever i hemlöshet. Men antalet
kvinnor har ökat och är nu 900 fler jämfört med för sju år sedan. Drygt en tredjedel av alla
personer i hemlöshet har barn under 18 år. KÄLLA: Socialstyrelsen rapport om hemlöshet
2017 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20765/2017-11-15.pdf


Akt 4
-

0:31
Spela
Misären som Stockholmspolisen möter

Misären som Stockholmspolisen möter

”Den här misären som vi möter och ser, det är svårt för polismyndigheten att påverka den. Frustation kan jag känna ibland.”, så säger polisen Christoffer i avsnitt fem av Stockholmspolisen. Temat är hemlöshet.

”Den här misären som vi möter och ser, det är svårt för polismyndigheten att påverka den. Frustation kan jag känna ibland.”, så säger polisen Christoffer i avsnitt fem av Stockholmspolisen. Temat är hemlöshet.

Stockholmspolisen program 4 - källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 4 av Stockholmspolisen.

Nedan finns källförtecking för program 4 av Stockholmspolisen.

llförteckning Stockholmspolisen program 4 Alkohol och Våld

Intro

Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ

https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html

slutlig statistik

anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett

antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena. KÄLLA:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

* Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1

VO: Det finns en stark koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som utsätter

någon för brott och för den som utsätts. KÄLLA: BRÅ

https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2015-02-24-7-av-10-man-berusade-vid-misshand

el.html

VO: Ungefär 7 av 10 manliga gärningspersoner är alkoholpåverkade när de misshandlar

någon. Misshandel sker oftare på nattetid mellan människor som inte känner varandra och i

krogmiljöer KÄLLA: NTU 2015 BRÅ

VO: Under sommarmånaderna i Stockholm city omhändertas i snitt 40 alkoholberusade

personer per lördagsdygn enligt LOB; Lagen om berusade personer.

KÄLLA: Vakthavande befäl vid Polismyndigheten i Region Stockholm

VO: När det gäller dödligt våld är nästan hälften av gärningsmännen och en tredjedel av offren

berusade. Men alkoholen ska inte ses som den enda förklaringen utan snarare som den

utlösande faktorn. KÄLLA: ALKOHOL OCH VÅLD SEMINARIERAPPORT 2014:2

SYSTEMBOLAGET

VO: O vid sexualbrott är över hälften av gärningspersonerna påverkade av alkohol och/eller av

annan drog, KÄLLA: BRÅ 2015 Alkohol och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och

sexualbrott

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2015-02-24-alkohol--och-drogpaverkan-vid

-misshandel-hot-personran-och-sexualbrott.html

Akt 2

-

Akt 3

VO: Studier visar att det görs cirka 500 onyktra bilresor i Sverige varje timme. KÄLLA: MHF

http://www.mhf.se/sv-SE/uppleva-resa/res-tryggt-sakert/rattfylleri/statistik/

2016 omkom 270 personer i trafiken och 25 procent av dom omkom i en alkoholrelaterad

olycka. Det innebär 67 personer. KÄLLA: TRAFIKVERKET

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakt

a-om-alkohol-och-narkotika-i-trafiken/

.

Akt 4

-

0:28
Spela
Alkohol, fylla och våld

Alkohol, fylla och våld

Det femte avsnittet av Stockholmspolisen belyser problematiken kring alkohol i Stockholm.

Det femte avsnittet av Stockholmspolisen belyser problematiken kring alkohol i Stockholm.

Stockholmspolisen program 3 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 3 av Stockholmspolisen.

Nedan finns källförtecking för program 3 av Stockholmspolisen.

Källförteckning Stockholmspolisen program 3 – Sexual- och relationsbrott

 Intro
Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html slutlig statistik anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.​

​ ​KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan * Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

Akt 1
VO: ….Kvinnor är mer utsatta än män. Antalet anmälningar om sexualbrott har ökat. 2016 anmäldes 20 300 fall av sexualbrott i landet. Av dom ledde 1190 till fällande domar. ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

 Akt 2
VO: Det finns det en stark koppling mellan berusning och olika typer av våldsbrott. Enligt BRÅ är män som begår brott, oavsett brottstyp, påverkade vid över hälften av brotten. KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/download/18.779f51ff14b839896444f1/1424700908919/2015_Kortanalys_Alk ohol_och_drogp%C3%A5verkan.pdf

VO: ​Statistiken visar att det framförallt är unga kvinnor som är mest utsatta för sexualbrott. I 6 av 10 fall inträffar det på allmän plats och i majoriteten av fallen är förövaren en helt okänd person. ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

Akt 3
 VO: Antalet anmälda brott gällande sexuellt ofredande har de senaste tio åren ökat med mer än 70%.​ ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html ´

Akt 4
VO: 2016 anmäldes 12400 i misshandelsbrott i landet där offret haft en nära relation till förövaren. ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

Stockholmspolisen program 2 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 2 av Stockholmspolisen.

Nedan finns källförtecking för program 2 av Stockholmspolisen.

Källförteckning Program 2 – Psykisk ohälsa

Intro:

 Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. ​KÄLLA: BRÅ https://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html slutlig statistik anmälda brott i kommuner 2016

1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.​ ​ ​KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan * Med yttre tjänst avser vi ingripandepolisen

 

Akt 1:
VO: Det är fler och fler som mår psykiskt dåligt. Det visar folkhälsomyndighetens mätning från 2016. I Stockholm län är det så många som 16 procent av befolkningen som har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. ​KÄLLA: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/h alsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/

VO: Undersökningar som Polisförbundet genomfört visar att många poliser upplever en stor frustration i samband med handräckningar av människor som mår psykiskt dåligt. Det handlar både om att det tar resurser från brottsbekämpning men framförallt om att man upplever att dom som lider av psykisk ohälsa får för dålig hjälp av vården.​ ​KÄLLA: POLISFÖRBUNDET http://www.polisforbundet.se/blog/2015/06/10/polisforbundet-samhallet-sviker-manniskor-medpsykisk-ohalsa/

VO: På drygt tjugo år har 70 procent av vårdplatserna försvunnit inom psykiatrin i Sverige. KÄLLA: Lena Flyckt, ordförande för Svenska psykiatriska föreningen, SVD https://www.svd.se/svensk-psykvard-nu-pa-europeisk-bottenniva

 

Akt 2: –

 

Akt 3:
VO: Allt fler söker vård för psykisk ohälsa i Stockholm. Det är flest kvinnor som söker hjälp KÄLLA: ​Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. http://ces.sll.se/aktuellt/fler-soker-hjalp-for-psykisk-ohalsa/ samtidigt som självmord är vanligare bland män än kvinnor. År 2016 begick 200 män och 94 kvinnor självmord här. ​KÄLLA: KAROLINSKA INSTITUTET https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-stockholms-lan-0

 

Akt 4: -

0:54
Spela
Frustrerade poliser

Frustrerade poliser

Psykisk ohälsa ökar i samhället och tar allt mer av polisens resurser vilket ibland kan kännas frustrerande

Psykisk ohälsa ökar i samhället och tar allt mer av polisens resurser vilket ibland kan kännas frustrerande

0:13
Spela
"...börja jobba efter det vi ser."

"...börja jobba efter det vi ser."

Christoffer berättar om hur han och kollegorna agerar när de kommer till en stökig brottsplats.

Christoffer berättar om hur han och kollegorna agerar när de kommer till en stökig brottsplats.

Stockholmspolisen program 1 – källförteckning

Nedan finns källförtecking för program 1 av Stockholmspolisen.

Nedan finns källförtecking för program 1 av Stockholmspolisen.

Intro

 Stockholm … Här begås flest mord, rån och andra våldsbrott. KÄLLA: BRÅ

 1300 poliser arbetar i yttre tjänst här och under våren och sommaren 2017 har vi fått följa ett antal av dom som jobbar i några av de mest brottsutsatta områdena.  KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

 Akt 1

 VO: Tillgången på illegala vapen växer i Stockholm 

Antalet dödsskjutningar och skottlossningar fortsätter att stiga i Stockholm. KÄLLA: Sven Granath, Analytiker på polisen i Stockholm tidigare arbetat på BRÅ

 ...Det senaste året har polisen beslagtagit mer än ett skjutvapen om dagen. På fem år har antalet beslagtagna vapen ökat med närmare 50 %. KÄLLA: Registrator på polismyndigheten.

  VO: Polisbristen är akut i Stockholm, var tredje dag säger en polis upp sig. Som situationen ser ut idag förväntas endast runt 1300 poliser ta hand om 2,2 miljoner invånare. Det innebär 1700 människor per polis.

KÄLLA: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/1700-manniskor-per-polis-pa-gatan

 

 Akt 2

 VO. Här sker vart tionde mord i landet. (Järva) KÄLLA:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/samordnare-mot-segregation-och-vald-i-jarvaomradet_H411542

  VO: Kriminaliteten bland ungdomar blir allt grövre och våldsammare. Men förutom att våldet ökar så blir det allt vanligare att unga i kriminella miljöer beväpnar sig KÄLLA: Sven Granath, Analytiker på polisen i Stockholm tidigare arbetat på BRÅ

  

Akt 3

 VO: Områdena kring Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm … Det gör området till ett av de farligaste i landet. KÄLLA: Polis via telefon / Antalet anmälda våldsbrott 2016 : BRÅ

 VO: Antalet anmälda brott mot knivlagen ökar. KÄLLA: BRÅ

 

Visa fler