Programserien Sveriges historia skildrar den svenska historien under 15 000 år fram till i dag. Programledare är Martin Timell och historieprofessor Dick Harrison. De lotsar tittarna från istid till nutid och berättar om vad som format Sverige till det land det är i dag. Till grund för tv-serien ligger den allra senaste forskningen och nytt sätt att se på historien. Tidigare bortglömda och försummade historiska händelser och personer lyfts fram i ett helt nytt ljus genom intervjuer, rekonstruktioner, utgrävningar och besök på historiska platser.

Serien är producerad 2008-2010 och nu sänds den andra och sista säsongen.

Del 1: Vasatiden, år 1520-1611

Året är 1520. Den unge ädlingen Gustav Eriksson av ätten Vasa har lyckats undgå Stockholms blodbad. Sverige är fort-farande en del av Kalmarunionen, men allt fler svenskar vill ha självständighet. Gustav Vasa får snart dalkarlarna på sin sida och tar upp kampen mot kung Kristian. Under våren och sommaren 1523 kapitulerar de sista fästningarna. Kristian II störtas och den 6:e juni, samma år, blir Gustav Vasa vald till Sveriges kung vid ett riksmöte i Strängnäs. Som kung skyr Gustav Vasa inga medel för att få sin vilja igenom. Han utnyttjar för egen vinning Martin Luthers reformation av katolska kyrkan och tar över kyrkans egendomar. Frihetskämpen utvecklas alltmer till att bli en tyrann i sin strävan efter att säkerställa Vasa­familjens framtida maktposition. Efter Gustav Vasas död 1560 tar hans äldsta son, Erik XIV, över makten och med detta inleds en period av dödlig maktkamp inom familjen Vasa som urartar i krig och stor förödelse för delar av Sveriges befolkning.

Del 2: Stormaktens uppgång, år 1611-1654
Kung Karl IX har dött och år 1611 efterträds han av sin sjuttonårige son, Gustav II Adolf. Han ärver ett land i krig. Vid tiden för hans tronbestigning är Ryssland, Polen och Danmark våra fiender. Tonårskungen har vid sin sida riksrådets ledande man, en ung man av ätten Oxenstierna. Tillsammans med kungen utarbetar Oxenstierna ett plan för att ta Sverige ur krisen. De skapar ett nytt krigstaktiskt system och inom loppet av bara några år tar sig Sverige segrande ur det ena kriget efter det an­dra. Den katolske kejsaren i Wien vill öka sin makt över de tyska småstaterna vilket leder till vad som senare kom att kallas det 30-åriga kriget. Gustav II Adolf kastar sig in i denna konflikt, och stupar i slaget vid Lützen 1632. Krigsmaskinen rullar dock framgångsrikt vidare och gör Sverige till en stormakt. Gustav II Adolfs dotter Kristina koloniserar Amerika och Afrika, men väljer att abdikera år 1650. Hennes kusin Karl X Gustaf tar över tronen och när han 1658 (2 år före sin död) tågar över isen och avtvingar Danmark stora landområden blir Sverige större än någonsin.

Del 3: Stormaktens fall, år 1654 -1718
Trettioåriga kriget har varit en bra affär för den svenska högadeln. Men när högadeln med förmyndarregeringen i spetsen misslyckas med utrikespolitiken och drar in Sverige i krig som slutar katastrofalt växer missnöjet i landet. Skillnaderna mellan rik och fattig har aldrig varit så stora som på 1600-talet. Fattigdom och desperation, kombinerat med vidskepelse, leder till häxförföljelser. År 1675 kröns den sjuttonårige Karl XI. Han tar över ett land som är på väg utför. De negativa erfarenhe­terna av skånska kriget påskyndar Karl XI:s reduktion, då gods och egendomar dras in från adeln till kronan. Målet är att stärka statens finanser för bl a upprustning av krigsmakten. Karl XI blir en av Sveriges få renodlade militärdiktatorer, men tycks ha varit populär bland folket. Det så kallade indelningsverket består i långt över 200 år. Vid 41 års ålder dör Karl XI. hans son, Karl XII:e, tar över tronen endast 15 år gammal. Kort därefter angrips Sverige från tre håll; det av missväxt försva­gade Sverige med sin oerfarne tonårskung förväntas bli ett lätt byte. Men den här tonåringen har just nu världens starkaste armé till sitt förfogande. 20 år senare är den svenska stormaktstiden över. 200 000 svenska män är för alltid borta. Ur ruinerna reser sig en ny epok i Sveriges historia, en tid av upplysning och frihet från kungligt envälde…

Del 4: Upplysningens tid år, 1718-1809

Det Stora Nordiska kriget är slut och stormakten Sverige är en spillra av sitt forna jag. Ur ruinerna reser sig en ny epok i Sveriges historia, Frihetstiden. När den barnlöse Karl XII skjuts till döds i Norge 1718 är det hans syster Ulrika Eleonora som tar över tronen. Hon tillåts göra det på villkor att hon delar med sig av makten till riksrådet och ständerna.
Under drygt ett halvt århundrade dominerar idealet om frihet från kungligt envälde den svenska politiken. Inte bara kunga­makten tappar auktoritet, också kyrkans män förlorar sitt tolkningsföreträde. Vetenskapsmän som Linné, Celsius, Polhem m.fl. gör nya upptäckter och uppfinningar. Frihetstiden får ett abrupt slut i augusti 1772 då en ny epok av envälde och despotism inleds med Gustav III statskupp. Med tiden växer missnöjet med Kungens maktfullkomlighet, revolutionära vin­dar blåser in från Frankrike och Gustav III:s öde beseglas med skottet på Operan 1792.
Efterträdaren Gustav IV Adolf gör sig snart impopulär.

Del 5: Folkets århundrade, år 1809-1900
Napoleon är på väg att lägga så gott som hela Europa under sina fötter och Sverige som precis har förlorat Finland till Ryssland brottas med frågan om vem som ska äntra tronen nu när den barnlöse Karl XIII börjar bli till åren. En fransk kronprins visar sig vara den som inte bara skall lägga grunden till vårt nuvarande kungahus utan som dessutom leder Sverige in i en tid av fred. Freden och den nya möjligheten till vaccination mot de så förödande smittkopporna gör att befolkningen ökar dramatiskt. Sverige utvecklas till en gigant inom sågverksindustrin, vilket gör att pengar strömmar in i landet. Trots det breder fattigdom och svält ut sig vilket leder till att allt fler svenskar söker lyckan på andra sidan Atlanten. Klyftan mellan fattiga och rika mynnar ut i arbetaruppror. Sveriges första strejk är ett faktum.

Del 6: Välfärdens tid, år 1900-

Århundradet då Sverige blir Sverige som vi minns det. Såväl geografiskt som ideologiskt. Norge förklaras självständigt samtidigt som allmän rösträtt och demokrati leder till betald semester och barnbidrag i en alltmer folklig nation. Skotten i Ådalen 1931 följs av fackliga uppgörelser som leder Sverige ut ur tider av strejk och oroligheter. Istället växer ett brinnande allmänpolitiskt intresse hos befolkningen. I och med 68-rörelsen, striden om almarna, protestaktioner mot krig och kärnkraft vaknar fria folkkrafter av alla de slag.
Olympiska sommarspelen i Stockholm 1912, Ingemar Stenmark och VM-fotboll. Med tekniska under som radio och tele­vision har svensk idrott kommit att bli var mans angelägenhet. Utanför rikets gränser rasar revolutioner och världskrig. Turligt nog lyckas Sverige och svenskarna hålla sig neutrala. Eller? Norrmalmstorgsdramat 1973, oljekrisen, mordet på Olof Palme och Lasermannens illdåd är några av de händelser som raserar 1900-talets folkhemsidyll.

Sveriges historia är ett samarbete mellan Historiska museet, Norstedts förlag och TV4-Gruppen. Initiativtagare till projektet är producenten Christian Arnet och Svea Television, som tidigare producerat serier som Arns rike och Häxornas tid för TV4. För första gången på över 50 år har ny och fördjupad kunskap om Sveriges historia sammanställts. Kunskap som nu presenteras i form av ett bokverk, en tv-serie och en museiutställning.

Norstedts förlag påbörjade 2009 utgivningen av ett flerbandsverk i åtta delar skrivet av några av Sveriges främsta historiker och arkeologer. Huvudredaktör för bokverket Sveriges Historia är Dick Harrison. Helgen den 29-30 maj öppnar Historiska museet en omfattande utställning om de senaste tusen åren av Sveriges historia. Det är historia som den aldrig visats förr, möten med kända och okända människor, händelser, föremål och miljöer.