Spackla som proffsen, här kommer fem tips:

  • Laga större skador med gipsbruk, låt torka och slipa av.
  • Använd skarvremsor för att förstärka skarvar.
  • Stuka kanterna på spackelspadarna för att slippa ränder i spacklingen.
  • Skruva ner eventuellt uppstickande skruvskallar. Täck alla skruvhuvuden. Låt spacklet torka helt och lägg på nästa lager. Spackla även över alla skruvskallar en andra gång.
  • Om det är mycket som ska spacklas kan det renoveringstapet vara ett snabbare och smidigare alternativ för att få ett slätt underlagför tapetsering och målning. Det fungerar på bland annat glasfiberväv och andra ojämna ytor.