• Fundera över i vilket väderstreck du vill ha din altan
 • Beräkna storleken och tänk på att du någon gång i framtiden kanske vill göra den större.
 • Titta på olika tralltyper och bestäm vilken du gillar bäst. Bred, smal, rillad, brun, grön…
 • Tänk på att altanen ska passa ihop med huset och att du kanske inte vill ha insyn från grannar och eventuella vägar.

Bygghandlarna har ofta verktyg på hemsidan som hjälper dig att planera bygget och räkna ut hur mycket material som kommer att gå åt. Det sparar tid och säkerställer att du inte köper för lite eller för mycket material. 

Så här fixar du underarbetet:

 • Mät ut storleken du vill ha på din altan. Markera med stolpar och snören.
 • Mät ut altanens höjd på husfasaden och märk med kritsnöre.
 • Se till att marken där du tänkt bygga är jämn.
 • Gräv bort eventuell jord på byggplatsen.
 • Täck med markduk för att undvika att jorden blandar sig med gruset.
 • Lägg på ett lager grus för att undvika att ogräs växer upp under altanen.
 • Fäst en bärlina på husets fasad om du vill använda den som stöd. Bärlinan bestämmer altanens bredd och placering i sidled. Är altanen mer än två meter djup placeras en bärlina även i mitten.
 • Om du inte har möjlighet att fästa en bärlina i fasaden kan du istället gräva ner fler plintar.
 • Märk ut plintarnas placering med hjälp av en spade.
 • Markera stolparnas placering med stakpinnar och murarsnöre.
 • När du har lagom avstånd mellan stakpinnarna gräver du ur så djupa hål att plintarna hamnar i marknivå.
 • Placera stolpar på plintarna. Höjdnivån bestäms utifrån om de ska användas till räcke, pergola eller verandatak.
 • Skruva fast en impregnerad regel i bärlinan och fortsätt sedan med resten av reglarna.
 • Nästa steg i altanbygget samt fler tips hittar du på bygghandlarnas hemsidor

Altanbyggets steg:

 • Sätta plintar
 • Bygga altanens stomme
 • Förbereda för räcke, kjol och fris
 • Bygga trappa
 • Bygga trall och ram
 • Bygga kjol
 • Bygga räcke