Men först: bygga utekök. Hur går det till?

1. Bygga stomme

I ritningen på bilden har man valt att göra ett ganska avancerat kök. Men man kan göra det enklare, så som på bild två och tre. Där använder vi regel 45x70 till stommen för att få en bra och stabil konstruktion.

2. Bygga gjutform till gjutning av bänkskiva

Välj först ut diskho. Därefter anpassar du hålet i bänksskivan efter den. För att gjuta in diskhon i skivan placerar du den upp och ner i gjutformen. Om du vill ha ett överhäng, bygger du skivans gjutform lite större än stommens yttermått. Anpassa yttermåtten på gjutformen så det även täcker beklädnaden och hänger över ca 1 cm.

3. Gjuta bänkskiva

Tänk på att armera noga och se till att armeringen (2 st 120x80 cm nät, delade på mitten) inte hänger ner i botten på formen som sedan blir bänkskivans ovansida. Glöm inte att armera de smala sidorna längs med vasken, använd t ex armeringsjärn 10 mm. Tänk på att när man gjuter en skiva blir ovansidan undersidan, för man vänder den alltid.

4. Lasera stomme

Om du vill lasera stommen är det enklast att göra det innan du monterar bänkskivan.

5. Bygga hyllplan

Bygg invändig förvaring efter dina behov. Du kan till exempel montera två längsgående reglar och montera tvärsgående plankbitar för att skapa ett hyllplan. För att få maximalt med förvaringsyta kan du låta hyllplanet löpa hela vägen mellan bakomliggande vägg och lucka.

6. Lägg bänkskivan ovanpå stommen

Om du vill göra det enkelt för dig kan du lägga gjutformen uppe på den färdiga stommen. Låt den ligga i sin form i 5 dygn och vattna väl de första dagarna. Efter det demonterar du kanterna på formen, varefter du vänder bänkskivan åt rätt håll med hjälp av några kompisar, skivan väger nämligen minst 130 kg när den är färdig.

7. Montera diskho & ansluta vatten

Eftersom du gjutit ner diskhon i bänkskivan behöver du inte fixera den ytterligare. Vatten funkar bra att koppla på från vattenutkast på utsidan av huset, så länge du nöjer dig med bara kallvatten.

8. Klä in stommen

Klä in stommen i en stil som passar ditt hem! I exemplet valde vi svartlaserad läkt (23x36 mm) som vi monterade horisontellt.