Ett par tips från coachen innan du sätter igång:

  • Är det kallt ute? Värm kanterna på underlagspappen med varmluft för bättre vidhäftning.
  • Tänk på att ha en presenning som du kan skydda undertaket med under byggtiden
  • Är fallhöjden över två meter ska du ha en ställning runt hela huset under arbetet

Några olika tak

Profilerad takplåt – Den är enkel att lägga och väger lite. Plåtarna sågas till rätt längd och skruvas fast.

Takpapp – Det är ett lättlagt material. Finns både som självhäftande och en variant som du spikar fast.

Takpannor – De kräver noggrannhet men är enkla att lägga. Pannorna fästs i läkten med clips eller speciella skruvar och spikar. För att öka takets livslängd monteras en fågellist vid takfoten. När du är klar, kom ihåg att sätta upp en stege, trappsteg eller liknande till sotaren.

Så här fixar du underarbetet

  • Lägg undertak av råspont och spika fast i minst tre takstolar. Takstolarna sitter på max 1200 mm avstånd.
  • Fäst underlagspapp med spik och asfaltsklister. På undertak av råspont ska du alltid använda underlagspapp.
  • För takpannor eller profilerad plåt använder du trekantslist.
  • Efter att du spikat fast takfotens pappvåd, spikar du fast trekantslisten lodrätt i förhållande till takfoten och takåsen.
  • Lägg underlagspappen minst 200 mm upp mot skorsten eller tegelvägg. Sätt remsor av papp och limma förstärkningar i ytterhörnen. Låt den sista våden av underlagspapp gå över nocken med ett övervik på minst 150 mm
  • Täta genomföringar och anlita plåtslagare för att ansluta med plåt mot skorsten och fönster.
  • Sätt läkt innan du lägger betongpannor eller takplåt. Normalt sitter takstolarna på 1200 mm centrum avstånd, ströläkt ska ha ett centrumavstånd på 600 mm.