Vad är u-värde?

U-värdet anger hur bra ett fönster är på att förhindra värmen från att lämna byggnaden. Ju lägre u-värde desto bättre isolerar fönstret. Enligt svensk praxis mäts u-värdet för hela fönstrets konstruktion, alltså glas, bågar och karm tillsammans. Ett bra fönster ska inte ha ett u-värde över 1,4. Ett för lågt u-värde, under 0,8, ökar risken för kondens på fönstrets utsida vid vissa väderleksförhållanden.

Vad menas med modulmått och karmyttermått?

Modulmått utgår från det hål där fönstret ska passas in. Modulmått anges alltid i decimeter. Ett fönster med modulmåttet 4x21 är avsett för ett fönsterhål som är 40 cm brett och 210 cm högt.

Fönstrets karmyttermått är alltid något mindre än vad modulmåttet anger för att möjliggöra justering och drevisolering. Karmyttermåttet är fönsterkarmens totala bredd och höjd. Ett fönster med modulmått 10 x 12 är alltså i själva verket 980 x 1180 mm i karmyttermått.

När du beställer nya fönster så tänk på att det första måttet alltid är bredden.

Fast, över-, vänster- eller högerhängt?

Fönster är antingen överhängda, fasta eller vänster- eller högerhängda. Fasta fönster är inte öppningsbara. Överhängda fönster har som namnet antyder gångjärnen i överkant. Sitter gångjärnen på höger sida när du öppnar emot dig säger man att fönstret är högerhängt. Och är det tvärtom är det vänsterhängt.

Tänk på att:

 • Om du förstorar fönsterhålet krävs byggnadsnämndens godkännande.
 • Kolla upp brandskyddskrav samt vad ditt försäkringsbolag har för krav.
 • Måla obehandlade fönster innan montering.
 • Dubbelkolla alltid måtten på dina nya fönster innan du monterar ner de gamla. Se så att de verkligen får plats i fönsteröppningen och att du har utrymme att foga runt om.
 • Det kan vara lönsamt ur energisynpunkt att byta till nya fönster.
 • Tänk på att vissa fönster ska vara härdat glas för att minska olycksrisken. Enligt Boverkets Byggregler gäller detta till exempel bostäder med fönster och fönsterdörrar där glaset är placerat lägre än 0,6 m över golvet.

Vad behöver jag när jag byter fönster?

 • Hammare.
 • Bräckjärn.
 • Sticksåg/tigersåg.
 • Tumstock.
 • Vattenpass.
 • Karmskruv (hylsa med integrerad fästskruv) med specialverktyg, eller karmhylsa (hylsa med separat fästskruv).
 • Träkilar.
 • Drev och drevverktyg.
 • Drevningslist.
 • Elastisk fogmassa, fogspruta.
 • Spik eller skruv till fönsterbleck.
 • Borr.
 • Lister för mätning av diagonalmått.