Enklast är om du redan lämnat uppstickande stolpar när du byggde altanen, men det går förstås fästa stolpar på altangolvet med stolphållare med platta. För att kryssen ska sitta snyggt – se till att stolparna sitter på samma avstånd från varandra, vi har räknat med ett cc-mått på 1200 mm.

Åtta enkla steg:

 • Markera först stolparnas höjd (945 mm) på stolparna och kapa dem. Gör markeringar för vinkelbeslag på de sidor av stolparna som vetter mot varandra, en markering på 70 mm från golvet och en på 660 mm från golvet. Skruva fast vinkelbeslagen med ankarskruv.
 • Tillverka spjälsektionen. Såga till en överliggare och en underliggare av regel 45x70 mm, så att de passar mellan stolparna. Såga även till 8 st 545 mm långa spjälor av regel 45x45 mm. Skruva fast de yttersta spjälorna, med trallskruv, 47 mm från över- och underliggarnas ändar. Fördela de övriga spjälorna jämnt mellan ytterspjälorna, mellanrummen blir ungefär 93 mm. Skruva fast.
 • Häng spjälsektionen på vinkelbeslagen mellan stolparna, fäst med ankarskruv. Såga till en överliggare av regel 45x70 mm så att den passar mellan stolparna. Såga till 3 st 150 mm långa bitar av regel 45x45 mm. Ställ två av bitarna på spjälsektionens överliggare intill stolparna, den sista biten ställer du mitt på. Lägg den nya överliggaren ovanpå och fixera den tillfälligt med en skruvtving. Skruva fast den mittersta biten med en skruv underifrån och en ovanifrån. Skråskruva fast överliggaren i stolparna. Ta därefter bort de yttersta två bitarna som bara hjälpt till att stöda överliggaren vid monteringen.
 • Såga till 2 st ca 550 mm långa bitar av staketribba 28x45 mm, långa nog att nå diagonalt i ena hålrummet upptill på staketet. Håll en i taget på plats och markera var de ska snedsågas för att kunna ställas på plats diagonalt mellan stolparna. Kapa efter markeringarna.
 • Sätt in två diagonalribbor i kors i sektionens fack och markera på båda var urtagen i mitten kommer för att göra en halvt-i-halvt-fog. Gör urtag på halva virkestjockleken på respektive diagonalribba. Sätt krysset på plats och fixera med trallskruv 4,8x55 mm ned i underliggaren och uppåt i överliggaren.
 • Snickra på och montera nästa kryss på samma sätt.
 • Sätt stolphattar av trä eller metall på stolparna.
 • Vill du måla ditt nya staket? Det är bäst att vänta en säsong eftersom tryckimpregnerat virke innehåller salter som kan ge missfärgningar. Vill du ha ett mörkt staket kan du olja med trallolja som du blandar med svart eller brunt färgpigment.

Du behöver (per meter staket, höjd 900 mm):

 • 3 x 2,2 m 28x45 impregnerad staketribba
 • 5 x 5 m 45x45 impregnerad regel
 • 4 x 3,5 45x70 impregnerad regel
 • 1 x 1 m 95x95 impregnerad stolpe
 • 1 x stolphatt

Lycka till!