• Se till att ha material av hög kvalitet. Tryckimpregnerat virke i träskyddsklass NTR/A tål hårda påfrestningar av väder och vind och passar bra till utsatta delar. Till övriga delar väljer du tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB.
  • Använd konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14 till bärande delar. Beslag, spik, skruv och bult ska vara i rostfritt stål eller varmförzinkade.
  • Trappans sidor kallas för vangstycken och trappstegen kallas för plansteg. Höjdavståndet mellan planstegen heter sättsteg. När du vet trappans totala höjd och djup, delar du djupet med 300 för att få fram antalet plansteg. Därefter delar du höjden med antalet plansteg för att få fram höjden för sättstegen. Generellt har utvändiga trappor mindre lutning än invändiga.
  • Om du vill slippa att vatten samlas på sättstegen så kan du ha ett svagt fall på cirka 1,2°

Lycka till!