Har du redan grindstolpar med befintliga gångjärnstappar? Anpassa i så fall grindens bredd och tvärreglarnas läge så att gångjärnen hamnar mitt för dessa. Kom ihåg att lämna några centimeters mellanrum mellan grind och stolpe och ytterligare en centimeter mellan de två grindhalvorna.

Se till att skydda din grind från väder och vind. Behandla alla delar omsorgsfullt med impregnerande grundolja. Var särskilt noga med ändträ. Grunda med utegrund och färdigmåla med fönsterfärg som ger en hård och tålig yta. Det underlättar att olja, grunda och måla innan montering. Lägg delarna intill varandra på ett par bockar och måla flera i taget. Det sista lagret färg stryker du när grinden är klar.

Vill du ha en ritning att följa? Kolla in din bygghandlares hemsida så hittar du enkla steg-för-steg-instruktioner.

Lycka till!