Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Senaste nytt

Man knivhuggen i lägenhetsbråk

Spenat återkallas – kan innehålla metall

50 döda i tågolycka i Indien

Senaste dygnet

Trots varningar - Anställda på myndigheter får använda Tiktok

Endast tio har förbud • ”Direkt skrämmande” enligt experten

Uppdaterad: Publicerad:

Trots varningar och risk för att känslig information läcker till den kinesiska staten, tillåter 15 centrala myndigheter i Sverige anställda att använda appen Tiktok, det visar Nyheternas kartläggning. Flera av myndigheterna har uppdrag inom totalförsvaret, bland de Försvarsmakten, Kustbevakningen och MSB.

Om man har en app som har kinesiskt ursprung i sin telefon då har man dessutom också en risk att koden kan manipuleras och att telefonen i värsta fall kan göras om till ett avlyssningsverktyg, säger digitaliseringsexperten Mattias Beijmo till TV4.

Hör experten berätta mer i spelaren ovan

Så här svarade de olika myndigheterna:

Försvarsmakten
Inget generellt förbud. Vid skyddsvärd verksamhet vidtas säkerhetsskyddsåtgärder, vilka kan innebära att man inte får ta med mobiltelefon, att en smart mobil inte får användas eller användas med restriktioner. För personer i ledande ställning använder Försvarsmakten särskild mobilutrustning med nödvändig funktionalitet där endast av myndigheten godkända appar kan användas. Av dessa framgår bland annat att nyttjande av appar ska ske restriktivt och med omdöme och att man som användare endast tillåts att installera appar från officiella marknadsplatser knutna till leverantören av operativsystemet.

Domstolsverket
Enligt vår mobiltelefonpolicy ska mobiltelefonen som utgångspunkt endast användas av medarbetaren för arbetsuppgifternas utförande. Viss privat användning av mobiltelefonen är dock tillåten, om det sker i mindre omfattning.

Energimyndigheten
Energimyndigheten har inte uttryckligen förbjudit nedladdning av appen Tiktok. Däremot uppmanas alla anställda att alltid noga överväga såväl behov som lämplighet innan nedladdning av appar till telefon och läsplatta.

Försäkringskassan
Våra tjänstemobiler är försedda med en så kallad ”Sandbox” för de appar om innehåller myndighetens informationstillgångar. I den privata delen av de mobila enheterna finns inga restriktioner på appar så länge dessa inte byter mot myndighetens etiska regler. I nuläget har vi ingen enskild blockering mot Tiktok i den privata delen av de mobila enheterna.

Kustbevakningen
Kustbevakningen har en teknisk lösning som innebär att telefonerna har en öppen och en stängd del. Den stängda respektive öppna delen är helt separerade från varandra med hjälp av en teknisk säkerhetslösning. I dagsläget finns ingen spärr för just Tiktok.

Luftfartsverket
Luftfartsverket tillåter inte installation av Tiktok i telefonens managerade arbetsyta. Det föreligger idag ingen teknisk begränsning i den privata delen av telefonen, men detta är under översyn.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket använder ett MDM-verktyg för att styra och övervaka våra tjänstetelefoner. Någon spärr mot att installera TikTok finns inte.

Migrationsverket
I dagsläget finns ingen spärr gentemot Tiktok. Vi har interna styrdokument som reglerar hur myndighetens it-utrustning ska användas. De anger bland annat att privat användning får ske men att det ska göras sparsamt och med gott omdöme.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Appen TikTok är i dagsläget inte förbjuden att använda och därmed inte heller spärrad på myndighetens mobila enheter. Vilka appar som ska spärras utvärderas löpande. Om en app bedöms vara olämplig avinstalleras den automatiskt på alla mobila enheter och kan sedan inte återinstalleras.

Post- och telestyrelsen
Vi har idag inga restriktioner vilka appar som våra medarbetare använder. Något beslut om att blockera Tiktok eller andra appar finns inte idag.

Statens veterinärmedicinska anstalt
Det finns regler om användning av tjänstetelefon och -dator men inga namngivna appar som inte får installeras. All personal har gått en utbildning i IT-säkerhet för att medvetandegöra faror. 

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har inga spärrar för appar men vi använder Mobil Device Management.

E-hälsomyndigheten
Nej det är inte tillåtet. Vi har spärrar som förhindrar installation av andra appar än de som är godkända för nedladdning på våra mobiltelefon och surfplattor.

Svenska Kraftnät
Inget explecit förbud mot Tiktok. Vi eftersträvar att endast ha tjänsterelaterad mjukvara i våra tjänstetelefoner, men viss frihet finns även om det är styrt med Mobile Device Management. Vi har Apple-telefoner som standardutbud, just för att man inte ska kunna göra vad som helst med telefonerna.

Trafikverket
Trafikverket har inga regler som förbjuder Tiktok på jobbmobilen.

Transportstyrelsen
Inga beslut har ännu tagits kring vilka appar som ska spärras eller begränsas.

Finansinspektionen
Det är inte tillåtet med den Tiktok på tjänstetelefoner. Vi har managering, MDM, av mobiler och tydliga regelverk för vad medarbetare kan och inte kan göra på myndighetens utrustning.

Folkhälsomyndigheten
Nej, vi har spärrat Tiktok sedan tidig höst 2020.

Livsmedelsverket
Nej, det är inte tillåtet.

Riksgälden
För tillfället går det inte att ladda ned några sociala medie-appar, vilket innebär att Tiktok inte kan installeras på tjänstemobilen eller på tjänstesurfplattan.

Sjöfartsverket
Det är inte tillåtet att installera och använda Tiktok på tjänstetelefoner. Det finns en spärr som förhindrar detta.

Skatteverket
Vi har riktlinje för hur man ska använda Skatteverkets arbetsredskap. Man ska bara installera applikationer som man behöver i sin tjänsteutövning. Vi har inte uttryckligen något förbud mot specifika appar. Anställda får bara ha arbetsrelaterade appar på mobilen. Tiktok behövs inte utifrån Skatteverkets uppdrag.

Socialstyrelsen
Appen Tiktok är svartlistad. Vilket innebär att den inte går att använda på myndighetens mobiltelefoner.

Tullverket
Ingen på Tullverket ska ha tillgång till Tiktok genom myndighetens telefoner eller surfplattor. Grundregeln är att vi inte får eller kan ladda ned privata appar.

Jordbruksverket
Jordbruksverkets regelverk tillåter inte installation av appar på tjänstetelefoner.

Polisen
Polismyndigheten uttalar sig inte om vilka applikationer som finns installerade på myndighetens telefoner eller om de verktyg som är installerade i Polismyndighetens IT-miljö.

Säkerhetspolisen
Interna regler och rutiner kring bruket av teknisk utrustning är inget Säkerhetspolisen har möjlighet att svara på frågor kring.

Åklagarmyndigheten
Vi lämnar inte ut uppgifter om vilka skydd och/eller restriktioner vi använder på våra mobiltelefoner.

Relaterat
USA: Förbud mot Tiktok i myndighetsmobiler

USA: Förbud mot Tiktok i myndighetsmobiler