Läkare: Våg fyra är här – festande ungdomar utan vaccin orosmolnet

Glesa köer till vaccinmottagningar • ”Synd att man prioriterar semester”

I konserthuset Fållan i Stockholm, som nu gjorts om till vaccinationshall, finns kapacitet att vaccinera 2 000 personer per dag. Men de senaste veckorna har kön varit gles och det finns mellan 500-800 lediga platser så gott som varje dag.

– Det är synd att man prioriterar semester eller semesterresa istället för att vaccinera sig. För vi behöver verkligen bli av med den här pandemin, säger Frans Bajanek, sjuksköterska och platsansvarig Doktor 24.

Samtidigt kan en uppgång av antalet covid-19-fall skönjas i flera regioner. Infektionsläkaren Anders Björkman vid Karolinska institutet tror att Sverige är i början på en fjärde våg. Hans oro handlar främst om unga som väljer att inte vaccinerar sig och att vi inte tar den smittsamma deltavarianten på tillräckligt stort allvar.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det för tidigt för att prata om en fjärde våg då smittotalen är fortsatt låga, men Anders Tegnell tycker att man ska ta signalerna på allvar och tror att ökningen i storstäderna främst beror på ovaccinerade ungdomar som åker på festresor.

I spelaren ovan: Se mer om vad Anders Tegnell och Anders Björkman har att säga om smittspridningen och eventuella orosmoln framåt hösten.