Effektiv medicin mot covid-19 snabbutreds: ”Ser lovande ut”

Så mycket minskar risken att hamna på sjukhus

En effektiv medicin mot covid-19 kan snart vara verklighet. Enligt en studie som genomförts av ett brittiskt och ett amerikanskt läkemedelsföretag minskar läkemedlet risken för att hamna på sjukhus med 85 procent.

- Studien ser lovande ut. Medicinen har också dubbla funktioner, som både neutraliserar viruset och ser till att det inte tar sig in i våra celler. Det kan även hitta infekterade celler, som viruset redan tagit sig in i, så att de bryts ner och dör, säger Ali Mirazimi, virusforskare.

Läkemedlet ska nu snabbgranskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema.

Enligt studien har läkemedlet dessutom effekt på alla mutationer av viruset som cirkulerar just nu, tillexempel den brittiska, sydafrikanska och brasilianska.

- Men det finns ett problem med dessa mediciner, säger Ali Mirazimi.

I spelaren: Se mer om vad den nya medicinen innebär och vilken problemen är.