Så ska de hotade gäddorna räddas

100 vattenområden fredas • Gäddan behöver gräs och grunt vatten

Nästan hälften av gäddans lekplatser i Stockholms skärgård har försvunnit de senaste 50 åren. Men nu ska gäddorna kunna leka ostört i nästan 100 vattenområden längs ostkusten när nya vikar fredas.

På Värmdö utanför Stockholm finns Våmfjärden, som är en av de nya fredade gäddvikarna längs ostkusten. Nu är det fiskeförbud här fram till 15 juni.

Att antalet lekplatser har minskat är en av många orsaker till att gäddan har minskat kraftigt i Östersjön.

- Det är en stor obalans i ekosystemet, vi har för lite gäddor, säger Victor Sandberg, Sportfiskarna.

Se mer i klippet om hur den hotade gäddan ska räddas!