Nu betalas högre ersättning vid kvinnofridsbrott

Drabbade kvinnor kan få upp till 100 000

Brottsoffermyndigheten har höjt ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott.

I nio ärenden där kvinnor utsatts för grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning har nämnden för brottsskadeersättning beslutat att kvinnorna ska få högre ersättning än vad de tilldömdes i domstolarna.

Nivåerna på ersättningen ligger på 50 000 till 100 000 kronor beroende på omständigheterna i fallen. Tidigare var myndighetens utgångspunkt en ersättning på 30 000 kronor och uppåt vid den typen av brott.

Se inslaget i spelaren ovan.