Skärpta råd till Uppsalabor: Undvik fester och affärer

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Beslutet gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att undvika resor med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande sociala umgängesformer.