Hovrätten skärper straffet mot Lilla hjärtats mamma

Treåriga Esmeralda hittades död i hemmet • Döms för dråp

Hovrätten skärper straffet i fallet med Esmeralda ”Lilla hjärtats” död. Mamman döms för dråp till åtta års fängelse.

I januari 2020 hittades treåriga Esmeralda, död, tio månader efter det att hennes biologiska föräldrar hade återfått vårdnaden om henne.

Norrköpings tingsrätt dömde mamman till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död, grovt brott, samt för narkotikabrott. Göta Hovrätt skärpen nu alltså straffet till fängelse i åtta år.
”Hovrätten har kommit fram till att den tilltalade hade likgiltighetsuppsåt till att flickan skulle dö. Åklagaren har nämligen bevisat att modern när händelsen utspelade sig var likgiltig inför att dottern skulle avlida till följd av att hon inte såg till att flickan fick vård. Hovrätten dömer därför den tilltalade för att uppsåtligen ha dödat sin dotter.”

Se mer om fallet Lilla hjärtat i spelaren ovan.