Polisen ska få använda hemlig avlyssning oftare

Ministern presenterar nytt förslag.

– Vi ska ge de brottsbekämpande myndigheterna nya möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att komma åt gängkriminaliteten, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Regeringen vill göra det lättare för polisen att avlyssna telefoner och kameraövervaka misstänkta.

– Det behövs, säger Mikael Damberg.

Därför tillsätts en utredning för att ta reda på hur det ska gå till, som en del i regeringens 34-punktsprogram för att bekämpa gängkriminaliteten.

I dag krävs en konkret misstanke om brott för att polisen ska få använda vissa typer av övervakning.

– Vi måste se verkligheten. Den har förändrats. Vi har en grövre kriminalitet med sprängningar och skjutningar, säger Mikael Damberg.

I klippet ovan svarar inrikesministern på frågan hur det nya förslaget påverkar den personliga integriteten.