Så reagerar svenskarna på det nya vaccinbeskedet

FHM sänker åldern från 18 till 16 år • ”Vet inte så mycket om det här vaccinet”

Den rekommenderade åldersgränsen för vaccinering mot covid-19 sänks från 18 till 16 år. Det
innebär att samtliga elever på gymnasieskolan omfattas, och även vissa barn i
grundskolan. Men ett fåtal ungdomar riskerar att få en allvarlig sjukdom och en del är skeptiska mot att yngre personer ska ta vaccinet.

Se reaktionerna efter FHM:s nya beslut i spelaren ovan.