”Bristen på syrgas skapar onödiga dödsfall i covid-19”

Forskare kritiska • Akut brist i många länder • Kan rädda liv

Bristen på syrgas skapar onödiga dödsfall i covid-19 i många länder. Det menar en grupp
internationella forskare som vill väcka debatt om prioriteringarna inom den globala sjukvården.

– Nu ser vi ett läge där det finns massor av människor som faktiskt dör, och jag tycker att det är i onödan, eftersom syrgas faktiskt är en billig och enkel behandling, säger Carl Otto Schell, överläkare på Nyköpings lasarett

Det är framförallt i låg- och medelinkomstländer som covidvården blottlagt syrgasbristen. I Brasilien är krisen ett faktum. Men en lång rad länder har ett glapp mellan
produktion och behov.

Se inslaget i spelaren ovan.

Relaterat


Program från TV4