Dags för val till Sametinget – infekterade stridsfrågorna

Förstagångsväljaren: ”Var självklart att gå hit”

I dag är det dags för val till Sametinget. Klockan 08.00 öppnade vallokalerna från Karesuando i norr till Göteborg i söder för landets röstberättigade samer.

Allt fler samer visar intresse för att rösta. Inför dagens val finns 9 220 personer upptagna i den samiska röstlängden – runt 460 fler än vid det förra valet 2017.

Sametinget fungerar både som en folkvald församling och en statlig förvaltningsmyndighet, men i praktiken är dess beslutsmakt begränsad. Enligt väljarundersökningar vill en majoriteten av väljarkåren se ett ökat självbestämmande för Sametinget.

Knäckfrågan som splittrar de åtta partierna i två block är huruvida alla samer ska ha rätt att nyttja land och vatten i sina hemområden. Den politiska skiljelinjen står framför allt mellan de som menar att samebyarna ska styra jakt, fiske och renskötsel – och de som menar att samebyarna ska ha minskat inflytande och att alla samer ska ha rätt att ta del av jakt och fiske.

Rebecka Sydlén Lane är en av förstagångsväljarna i Sametingsvalet 2021 och berättar att språket är hennes hjärtefråga.

Se mer om valet i spelaren ovan.