Åklagare granskar Estoniaförlisning på nytt

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet ska granska Estonia-katastrofen.

Åklagare inom enheten får fallet på sitt bord för att granska om förundersökning ska inledas angående förlisningen. Fallet ska handläggas på den första rättsliga nivån, vilket innebär att den åklagare som får fallet tilldelat sig, börjar från början.

Anledningen är att nya omständigheter kring förlisningen kan ha framkommit i den nya dokumentärfilmen om Estonia, skriver SR.

I anslutning med förlisningen för 22 år sedan granskade åklagare fallet, och kom då till slutsatsen att en förundersökning som polisen inlett skulle läggas ned.

Beslutet överprövades i ytterligare två nivåer, med slutgiltig överprövning till riksåklagaren som kom till samma slutsats.

Det är osäkert hur lång tid det kan ta innan åklagare fattar ett beslut om en formell förundersökning ska inledas.Mer tillåtande att bli berusad kring barn

"Vi svenskar har mjukat upp vår attityd” säger IQ:s vd Karin Hagman. Företagets årliga alkoholindex visar att allt fler svenskar tycker att det är okej att bli full när barnen är med, jämfört med för tio år sedan. Och det är männen som är mer liberala,
"Stor skillnad mellan könen och trenden är att det är unga vuxna som är mer toleranta, säger Karin Hagman som ger tips på hur du kan tänka kring alkohol och barn.

Program från TV4