Polisskandalen – hemliga dokument ligger öppet på nätet

TV4Nyheterna avslöjar • Hot mot rikets säkerhet

Tekniska uppgifter om ansiktsigenkänningsteknik som både Polisen och Kammarrätten har bedömt utgör ett hot mot rikets säkerhet ligger öppet tillgängliga på internet för vem som helst att ladda ned. Det avslöjar Tv4 Nyheterna.

Kammarrätten och Polismyndigheten har bedömt att flera uppgifter om Polisens ansiktsigenkänningsteknik riskerar att skada rikets säkerhet ifall de skulle lämnas ut som allmän handling.

Särskilt ett dokument med tekniska specifikationer har fått flera sekretessmarkeringar med hänvisning till rikets säkerhet.

TV4 Nyheterna har hittat uppgifter öppet på internet som är identiska med de från detta dokument. Den tekniska specifikationen har funnits öppet på internet för vem som helst att ladda ned på två av varandra oberoende webbsidor.

- Det här kan vara hemligt i Sverige, men det är köpt av ett företag som säljer i hela världen och har flera internationella kontor, bland annat i Australien och Kina. Så det är lite av en saga att garantera att sådan information ska hållas hemlig, säger säkerhetsanalytikern Joakim von Braun.

Leverantören har inte svarat på Tv4 Nyheternas frågor om huruvida tekniken, med de allra senaste tekniska specifikationerna, har sålts till den kinesiska staten eller statligt ägda kinesiska företag.

Polisen vill inte heller ställa upp på någon intervju. I ett mejl skriver myndigheten att den gör kontinuerliga säkerhetsskyddsanalyser och med utgångspunkt i dessa vidtar de åtgärder som krävs.

Säkerhetsanalytikern Joakim von Braun säger att den analysen nu behöver göras om.

- Är det ute så är det ute. Det går inte att plocka tillbaka sådan här information, säger Joakim von Braun.

Relaterat


Program från TV4