Risk för explosion efter lastbilsolycka med farligt gods

Frätande väteperoxid läckte ut

En lastbil med farligt gods körde av vägen norr om Ramsjö i Ljusdals kommun.

I och med olyckan var riksväg 83 avstängd och allmänheten uppmanades att hålla sig på minst 300 meters avstånd till lastbilen.

Räddningstjänst var på plats och arbetade med att kyla både lastbilen och materialet som läckt ut. Föraren tog sig ut och var på säkert avstånd.

Se mer om olyckan i spelaren ovan.