Fortsatt lavinartad smittspridning i Indien

Över 300 000 tusen nya smittade varje dygn

Smittspridningen av coronaviruset fortsätter att öka lavinartat i Indien med över 300 000 tusen nya smittade varje dygn. På sjukhusen råder katastroftillstånd och allt fler larmar om att syrgasen är slut.

Se mer om coronaläget i Indien i spelaren ovan.