Kråk-bråk kan krascha bygget av ny svensk stad

Fågeln spillkråkan, står i centrum för en strid. Ena sidan i konflikten vill bygga en stad i en av Sveriges få orörda skogar. Den andra hoppas på att ett nytt EU-direktiv ska rädda fågeln och Yxsjöskogen utanför Göteborg och göra det till vägledande för framtida skogsbruk.

En infekterad tvist om avverkning av Yxsjö-skogen öster om Göteborg har nu hamnat på EU-nivå. Det sedan EU-domstolens generaladvokater kommit med ett direktiv om att skogen bör skyddas – vilket kan bli prejudicerande för framtida skogsbruk. Många som kämpat för skogens bevarande känner i dag lättnad, även om striden ännu inte är avgjord.