Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheter

Sveriges biobränsleutsläpp ökar: ”Lurar oss själva”

Utsläppen från biobränsle ökar mer än vad övriga utsläpp minskar

Uppdaterad: Publicerad:

Omställningen från fossilt till biobränslen är bättre för klimatet, särskilt på längre sikt – men utsläppen från biobränslen ökar nu mer än vad Sveriges övriga utsläpp minskar.

Sveriges redovisade utsläpp är 50 miljoner ton koldioxid. Biobränslenas oredovisade utsläpp har ökat med 30 procent på några år till 45 miljoner ton, enligt en bedömning Sverige gör till EU.

Samtidigt pågår en debatt om Sveriges satsningar på biobränslen. På sikt anses skogen vara klimatneutral men för att nå klimatförändringarnas tvågradersmål är det bråttom att minska utsläppen.