Kommunen mörkade prover – värsta sortens gift i sopbranden

Tvärvänder efter TV4Nyheternas avslöjande • Kommunstyrelsens ordförande: Visste inte

Nu tvärvänder Botkyrka kommun om den stora sopbranden i Kagghamra. Kommunalrådet, som hävdar att hon inte känt till provsvaren som visat på höga halter av miljögifter, säger att nu ska kommunen släppa på sekretessen och ta hand om soporna, om ingen annan gör det.

Botkyrkas kommunalråd svarar nu till slut på TV4Nyheternas frågor om de prover som visar på höga halter av miljögifter i den stora sopbranden, som vi berättade om tidigare.
Kommunen har mörkat att proverna ens finns, men de sekretessbelagda analyssvaren som visar bland annat bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver och nickel – de allra värsta miljögifterna.

TV4Nyheternas granskning visar också att kommunen lämnar felaktiga uppgifter om varför man sekretessbelagt de svar som oroliga boende frågat efter. Boende som träffade kommunalrådet Ebba Östlin i fredags frågade om provtagning men säger till TV4Nyheterna att kommunalrådet nekade till att sådana fanns.

Botkyrka kommun har upprepade gånger under månader sagt att brottsutredningens förundersökningssekretess hindrar dem från att berätta eller lämna ut dokument.
Tv4Nyheterna har dock frågat åklagaren som säger att kommunen fattar egna beslut.

Hör kommunalrådet i inslaget ovan

Relaterat


Program från TV4