Här är regionerna som vill börja vaccinera yngre med Astra Zeneca

Lista: Så svarar din region • ”För samtal med FHM”

För tillfället rekommenderar Folkhälsomyndigheten att endast personer över 65 år bör vaccineras med Astra Zenecas coronavaccin. Detta efter rapporter om sällsynta men allvarliga biverkningar av vaccinet.

Samtidigt menar WHO att fördelarna med vaccinet överväger nackdelarna, och tidigare i veckan meddelade Region Skåne att de har lyft frågan om att börja vaccinera personer under 65 år till Folkhälsomyndigheten.

I en rundringning som TV4Nyheterna har gjort svarar nu fyra andra regioner att de vill följa Skånes exempel och att de önskar föra samtal med Folkhälsomyndigheten om detta.

Se mer om resultatet från undersökningen i spelaren ovan.

Lista: Så svarar regionerna

JA:

SKÅNE: Har varit i kontakt med FHM om att kunna ge Astra till yngre personer i regionen.

GOTLAND: Vi vill kunna erbjuda Astra Zenecas vaccin på frivillig basis, men vi följer FHM:s rekommendationer. Har lyft frågan med FHM. Samma sak för Janssen, men tror att startsträckan kan bli längre.

GÄVLEBORG: Vill kunna erbjuda Astra till personer under 65. Frågan är ställd till FHM och det pågår samtal.

VÄSTMANLAND: Ja åtminstone till personer 50plus. Men FHM är väldigt tydliga med vad som gäller. Ingen åsikt om Janssen, det utvärderas fortfarande.

JÄMTLAND-HÄRJEDALEN: Ja, vill kunna erbjuda till yngre personer och har fört samtal med FHM om det.

NEJ:

SÖRMLAND: Följer FHM. Det är ingen fråga som drivs. Men i nuläget får man Astra som dos 2 om man vill, om man fick det i dos 1 fast man är under 65. Janssen måste bli godkänt först.

ÖSTERGÖTLAND: Vi följer FHM:s rekommendationer. Med Janssen vet vi inte.

KRONOBERG: Vi följer FHM:s rekommendationer, har inte tagit kontakt med FHM om detta. Vad gäller Janssen likaså. Vi har inte drivit detta i vår region.

STOCKHOLM: Avvaktar nya riktlinjer från FHM. Tar inget eget initiativ.

NORRBOTTEN: Vi behöver så mycket vaccin som möjligt just nu, men vi har inte aktivt varit i kontakt med FHM om att erbjuda Astra till yngre. Inte heller Janssen.

JÖNKÖPING: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och driver inte själva frågan om användandet av olika vaccinsorter.

VÄRMLAND: Vi har inte funderat över detta. Det är en nationell fråga och vi har inte varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten om detta. Inte heller vad gäller Janssen, utan även det är en nationell fråga som vi anpassar oss efter.

UPPSALA: Vi har inte haft frågan uppe i vår region – inte heller med Folkhälsomyndigheten. Vad gäller Janssen så är det en fråga för FHM.

BLEKINGE: Har ingen sådan dialog i nuläget, vi avvaktar granskningen av Janssen som nu görs.

HALLAND: Följer FHM:s rekommendation och har inte funderat på möjligheten - har inte lyft frågan med FHM.

VÄSTRA GÖTALAND: Vi följer FHM:s rekommendationer och skulle de ändra så skulle vi ta ställning till det.

VÄSTERBOTTEN: Vi fattar inte några sådana beslut innan FHM ändrar sina riktlinjer – vi följer riktlinjerna helt enkelt.

KALMAR: Det är inget som vi har lyft med Folkhälsomyndigheten – men det är klart att vi alla skulle vilja ha fler vaccin. Men vi följer FHM:s rekommendationer även vad gäller Janssen.

DALARNA: Det är inte en fråga vi driver. Tror att Astra Zenecas vaccin "är historia". Tveksam till att Janssens vaccin kommer användas.

ÖREBRO: Det korta beskedet är att inom Region Örebro län kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När ytterligare studier och resultat kommer kan ställningstagandet komma att förändras.

VÄSTERNORRLAND: Nej, vi går på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa beslut måste grunda sig på omfattande medicinska studier och vi litar på att Folkhälsomyndigheten har den övergripande bilden av forskningsläget.