Ny metod ska anpassa vaccin – ska bita mot nya mutationer

Karolinska institutet tävlar mot 250 andra

EU:s läkemedelsverk EMA har bett alla tillverkare av covidvaccin att visa hur brett skyddet är även mot de muterade varianterna av viruset. För närvarande forskas det på över 250 olika vacciner mot covid-19 runt om i världen.

En av kandidaterna finns på Karolinska institutet i Stockholm. I ett högrisklaboratoriet förvaras den sydafrikanska varianten av coronavirus. Forskarna testar om deras vaccin rår på mutationen – den som de befintliga vaccinen misstänks fungera mindre bra mot.

– Vaccin som vårt har en viktig fördel jämfört med de traditionella metoderna. De kan uppdateras oerhört mycket snabbare vid uppkomsten av nya mutationer, säger vaccinforskare Inga Szurgot.

Se hur forskarna ska rå på mutationerna – i spelaren ovan.