Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Barnen omhändertogs – nu utreds kommunen för lögner och lagbrott

Mamma Erica: ”Vi har stångat oss blodiga” • Fem handläggare avstängda efter granskning

Uppdaterad: Publicerad:

Ericas och Jörgens barn blev omhändertagna av kommunen för tre år sedan.
Men bakom kulisserna har socialtjänsten i Älvsbyn brutit mot lagar och tänjt på sanningen, visar en extern utredning.
– Vi har stångat oss blodiga, säger Erica.

Det började med att Peter Lundberg tillträdde som ny ordförande i socialutskottet i Älvsbyn. I vintras började han ställa frågor om föräldrarna och de tre barnen. Han fick som svar att föräldrarna var omöjliga att ha att göra med.

– Handläggare och tjänstepersoner har varnat för föräldrarna. I handlingar står det att det inte går att prata med dem. Men när vi väl träffade föräldrarna var det inga problem att prata med dem, säger Peter Lundberg (KD), socialutskottets ordförande i Älvsbyn.

En extern utredare fick i uppgift att göra en genomlysning av kommunens hantering av de tre pojkarna. Den runt 200 sidor långa granskningen pekar på flertalet allvarliga brister, stora kunskapsbrister på basal nivå, misstänkta tjänstefel och flera lagbrott.

Omhändertagna efter orosanmälan

Bakgrunden till omhändertagandet 2020 var en orosanmälan från en av pojkarnas skola. Han ska ha berättat om att han och andra i familjen blivit slagna av pappan.

Kommunen agerade på informationen. Men redan där och då bröt handläggarna mot lagen, enligt den externa granskningen.

Socialtjänsten plockade med sig barnet från skolan utan ett beslut om omedelbart omhändertagande. De meddelade inte ens föräldrarna att de tagit med sig pojken.

Tänjt på sanningen

Socialtjänsten har flera gånger tänjt på sanningen, till exempel efter en läkarundersökning. Handläggarna skriver i sina handlingar att barnen har ”onormalt många ärr”. De skriver att det ”tyder på att barnen blivit utsatta för systematiskt våld i sin uppväxt”.

Den formuleringen har kommunen flera gånger presenterat för domstol. Men det var inte alls det som läkarundersökningen slog fast. Undersökningen visade att pojkarna hade "flera små ärr". Läkaren kunde inte hitta tecken på att de utsatts för misshandel.

Återförenade med barnen

Den yngsta pojken hade inte hunnit fylla två år när de blev omhändertagna. Nu har föräldrarna Erica och Jörgen fått tillbaka sina barn, efter den externa granskningen.

Kalla fakta har träffat föräldrarna som berättar om hur de senaste åren varit.

– Det går inte att beskriva med ord. Jäkligt hemskt, säger Jörgen.

– Vi har lagt ner all vår vakna tid på att försöka få hem barnen. Vi har fått stånga oss blodiga, säger Erica.

Föräldrarna har endast fått träffa sina barn vid ett tillfälle de senaste åren.

– När träffen var klar och vi börjar ta på oss skorna, då springer barnen ut på parkeringen och vill följa med oss hem. Och hur ska vi förklara det för barnen? Att vi inte kan ta med dem hem, säger Jörgen.

Fem handläggare avstängda

Socialchefen i kommunen har nu valt att stänga av fem handläggare.

– Bristerna är allvarliga. Det skapar också en försämrad tilltro till myndighetsutövningen, säger socialchef Robert Cortinovis.

– Det är jättesvårt att svara på varför det här inte upptäckts tidigare. Jag hoppas få svar på det, efter att vi har gjort våra utredningar, säger socialchefen.

Goda signaler

Föräldrarna har dömts för brott 2015. Mamman dömdes för ofredande och pappan för misshandel. Brottsoffret var ett äldre barn till pappan.

Enligt personer Kalla fakta pratat med ska inte det ha varit relevant vid omhändertagandet av de yngre pojkarna 2020.

De utredningar som Älvsbyns socialtjänst gjort är så dåligt genomförda att det är omöjligt att slå fast om pojkarna blev utsatta för våld eller inte, enligt den externa utredningen. Nu när familjen har återförenats är de första signalerna goda enligt uppgifter till Kalla fakta.

Barnen är glada och har inte visat tecken på oro.

– Man ser att de är tagna. Men jag hade kunnat tänka mig att det skulle gå så bra när vi väl fick tillbaka dem, säger Jörgen.

Socialchefen om omhändertagna barnen i Älvsbyn: ”Bristerna är allvarliga”4 september, 2023
Socialchefen om omhändertagna barnen i Älvsbyn: ”Bristerna är allvarliga”