Efter sportlovet: Lavinartad ökning av smitta bland yngre i regionen

Oro för folksamlingar vid matbutiker och i kollektivtrafiken

Antalet sjukdomsfall ökar lavinartat bland yngre personer i Västra Götaland, där man hade sportlov vecka sju. Sedan sportlovet har smittan i åldersgruppen 10-19 ökat med hela 57 procent och smittskyddsläkaren i regionen tror att en sportlovseffekt nu är synlig.

I Länsstyrelsernas rapportering veckan efter sportlovet konstaterade man att allmänheten i stort följde råden och riktlinjerna. Däremot uttrycktes en oro för att folk samlades kring de spolade isarna, på gym och idrottsanläggningar och i matbutiker och kollektivtrafik under vissa tidpunkter. 

Se mer om vad regionens smittskyddsläkare har att säga om utvecklingen – och troliga scenarion framöver – i spelaren ovan.