FHM: Fortsatt paus för Janssen-vaccinet

Tegnell: De över 65 år kommer ändå kunna få vaccin av de andra tre sorterna

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Detta efter att blodproppar med låg nivå av blodplättar klassats som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Janssens vaccin mot covid-19.

De biverkningar som rapporterats har främst drabbat yngre personer. För personer 65 år och äldre bedöms riskerna med att drabbas av covid-19 värre än eventuella biverkningar från vaccinet.

– Vi tycker det är bättre att rekommendera de vaccin som vården nu är vana vid att använda. Personer över 65 år kommer ändå kunna få vaccin av de andra tre sorterna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog

Se mer om beslutet från FHM i spelaren ovan.