Antalet iva-patienter minskar snabbt

Inte varit så få på länge

Antalet covidpatienter som får intensivvård i Sverige fortsätter att minska. Förra veckan sjönk antalet till under 100, för att nu ligga på 70 personer.

Ett av kriterierna för att regeringen ska lätta ytterligare på restriktionerna är att antalet covidpatienter som intensivvårdas är under 70, ett av de kriterier som behöver uppnås för att epidemitillståndet i landet ska klassas som nivå 2.

Från och med första juli är planen bland annat att höja publiktaken ytterligare.

Folkhälsomyndigheten kommer att ge besked av sin samlade bedömning efter midsommarhelgen.

Skulle landet kunna återgå till nivå 2 innebär det bland annat att fler personer tillåts delta på offentliga sammankomster samt göra längre resor.

Somliga regioner kan däremot behöva längre tid innan de lättar på restriktionerna. Det har bland annat flaggats för det i region Värmland, där smittspridningen av deltavarianten har ökat på sistone.

I spelaren: Se mer om smittspridningen.