1 promille får biverkningar efter Pfizers vaccin

Feber, illamående och huvudvärk vanligast.

Lite mer än en promille av dem som tagit Pfizer-Biontechs vaccin har rapporterat biverkningar, som till exempel feber, illamående och huvudvärk.

16 äldre personer har dött efter att de har tagit sprutan, men just nu är det inget som talar för att vaccinet skulle vara orsaken.

- I nuläget finns inga indikationer på att det finns ett orsakssammanhang mellan dödsfallen och vaccinet, säger Veronica Arthurson, chef läkemedelssäkerhet Läkemedelsverket.

I inslaget ovan får du veta mer om biverkningarna.Relaterat


Program från TV4