Orimligt lång telefontid hos myndigheter – ”Då lägger jag på!”

22 myndigheter granskade: Här får du vänta längst

Det blir allt svårare att få personlig kontakt med myndigheter visar en ny stor granskning. Antalet samtal till myndigheter har inte minskat i takt med digitaliseringen – inte heller irritationen i telefonkön.

Riksrevisionens granskning av 22 myndigheter visar att antalet samtal legat konstanta i tio år, men att väntetiderna ökat hos hälften av myndigheterna.

– Vi har haft utgångspunkten hos de som inte kan, eller vill, använda digitala kanaler. Och för dem är det ju avgörande att få kontakt genom telefon, säger Ingrid Edberg, projektledare Riksrevisionen.

Sämst i klassen är migrationsverket. Där får du vänta i snitt 35 minuter.

Se mer om hur de andra myndigheterna står sig i mätningen, i spelaren ovan.