Domen: Huawei stoppas i Sverige

Får inte delta i utbyggandet av svenska 5G-nätet

Kinesiska Huawei stoppas från deltagande i utbyggnaden av det svenska 5G–nätet, enligt en dom från förvaltningsrätten. Sveriges säkerhet är ett tugnt vägande skäl, skriver rättens ordförande i ett pressmeddelande.

”Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige”, skriver rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

Sverige försvagas som telekomland när Huawei slängs ut, enligt bolaget självt.

– Det påverkar hela Sverige som digital nation, sade Kenneth Fredriksen, Huaweis Norden-vd, inför beskedet på frågan om vad som händer om bolaget förlorar i rätten.

Se mer om 5Gtvisten i spelaren ovan.