Skåne börjar vaccinera vårdpersonalen redan nu

Går emot FHM • Västra Götaland och Stockholm överväger samma väg

Region Skåne gåt emot Folkhälsomyndighetens vaccin-ordning och ska börja vaccinera personalen inom akut-, iva-, infektion- och ambulanssjukvården redan nu, i stället för i februari.

– Vi har en oerhört belastad akutsjukvård och behöver säkerställa vår bemanning, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Skåne.

Drygt 600 covidsjuka vårdas just nu på Skånes sjukhus – det högsta antalet sedan pandemins början.

Även i Västra Götaland och region Stockholm övervägs att tidigarelägga vaccineringen av viss vårdpersonal.

Hör ansvariga i regionen Skåne förklara hur de ska säkerställa att sköra äldre inte drabbas av att vårdpersonal vaccineras tidigare.

Mer tillåtande att bli berusad kring barn

"Vi svenskar har mjukat upp vår attityd” säger IQ:s vd Karin Hagman. Företagets årliga alkoholindex visar att allt fler svenskar tycker att det är okej att bli full när barnen är med, jämfört med för tio år sedan. Och det är männen som är mer liberala,
"Stor skillnad mellan könen och trenden är att det är unga vuxna som är mer toleranta, säger Karin Hagman som ger tips på hur du kan tänka kring alkohol och barn.

Program från TV4