Förbjuder elsparkcyklar i utsatta områden – efter hot och våld

Får inte parkera i utsatta områden • Anställda oroliga

Elsparkcyklarna som finns i flera större städer fortsätter att orsaka rubriker. Efter oroligheter kring elsparkcyklar i Malmö, har flera uthyrare valt att införa ett parkeringsförbud i de utsatta områdena Rosengård, Holma och Kroksbäck.

– Vi har dessvärre behövt ta beslutet att tillfälligt stänga ner tjänsten i delar av Malmö på grund av utmaningen med vandalisering, stöld och hot mot medarbetare, säger Kristina Hunter Nilsson, kommunikationschef Voi Technology.

– Våra medarbetare som sköter elsparkcyklarna vågade helt enkelt inte gå in i området, fortsätter hon.

Se mer om sparkcykelproblemen i spelaren ovan.