Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Ornitologer varnar: Fåglar kan dö av vindkraftsjätte i Östersjön

”Tycker det är fruktansvärt” • Kalla fakta granskar Aurora-projektet

Uppdaterad: Publicerad:

Kalla fakta har granskat det planerade jätteprojektet Aurora, en 1 000 kvadratkilometer stor vindkraftpark i havet mellan Öland och Gotland. Elen som vindkraftparken skulle ge motsvarar fem miljoner hushålls elförbrukning.

Lokala ornitologer menar att bolagets egna beskrivningar är felaktiga och vilseledande och de befarar allvarliga konsekvenser för flera fågelarter, då området är hem och flyttstråk åt miljontals fåglar.

Långsiktiga studier saknas kring havsbaserad vindkraft. Men ornitologerna menar att Aurora-projektet kan leda till att fåglar dör när områden för att söka fisk försvinner, till att hela populationer kan påverkas när fåglar dör i kollisioner med vindsnurrorna och att fåglar kan svälta ihjäl när de med små marginaler av energi tvingas till en omväg i sina flyttstråk.

Pekar på felaktigheter i ansökan

Ornitologer pekar ut flera skrivningar i företagets ansökan som de menar är felaktiga. Här är några exempel:

"Studierna visar att arterna inte använder Aurora som födosöksområde sommartid" (MKB B9? s155+156).

"Under sommarhalvåret förväntas ett obetydligt antal sjöfåglar förekomma inom verksamhetsområdet (MKB B9 s 164)".

– Tittar man på underlaget så ser man att de tätheter som är i Aurora till och med är högre under sommaren än till exempel vid Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank, som är kända viktiga platser för de här arterna, säger Måns Hjernquist, ordförande Gotlands ornitologiska förening.

”En stor sorg”

Även Lars Jonsson, konstnär och ornitolog, reagerar på flera av bolagets uppgifter.

– Jag tycker att det är fruktansvärt att den här typen av stora projekt inte ska kunna genomlysas på ett ärligt och bra sätt. Det är otroligt störande och en stor sorg för mig som står här varje vår och höst och ser fåglarna komma och gå, säger han.

I spelaren ovan: Se Kalla faktas granskning.

I spelaren nedan svarar bolaget på kritiken.

– Vi har låtit genomföra inventering i flera år också, med erkända metoder. Så vi tycker att vår ansökan vilar på en väldigt stor kunskapsbas, säger Emelie Zackrisson, ansvarig för havsbaserad vindkraft på OX2.

Här svarar vindkraftsbolaget på ornitologernas kritik13 februari, 2023
Här svarar vindkraftsbolaget på ornitologernas kritik