Elbilsförsäljningen slår rekord – men batterierna skadar miljön

Northvolt använder skadliga metaller • ”Svårt att göra lönsamt”

Försäljningen av elbilar slår nya rekord, inte bara i Sverige, men återvinningen av elbilsbatterier släpar efter. I varje nytt batteri används nya metaller och material och det är dåligt för både klimat och miljö.

Även den gröna batteritillverkaren Northvolt måste använda jungfruliga metaller i flera år framöver.

– Tillverkande företag har linjära affärsmodeller så de säljer produkter. Då ingår inte att inkludera metaller utan de förlitar sig på att marknaden, lagstiftare och forskningen sätter hårt tryck på att återvinning ska ske hos andra företag, säger Lisbeth Dahllöf, miljöforskare IVL svenska miljöinstitutet.

145 miljoner elbilar om 10 år

I dag rullar ungefär 11 miljoner elfordon i världen, framför allt i Europa USA och Kina. Men om knappt 10 år kommer antalet ha ökat till drygt 145 miljoner. Utan återvinning kommer elbilsbatterierna att skapa nya miljöproblem.

Svenska Northvolt har lanserat sig som den hållbara tillverkaren av elbilsbatterier, och har redan säkrat order för 230 miljarder. I Västerås tas metoden för återvinningen fram där uttjänta batterier mals ner och sorteras. Olika metaller löses ut och behandlas tills de blir rena.

– Nu pågår det ju ett utvecklingsrace där man behöver hitta nya sätt, för bara två tre år sen var alla överens om att det inte gick att göra det lönsamt överhuvudtaget, säger Emma Nehrenheim, miljö och hållbarhetschef Northvolt.

Se mer om det prövande miljöarbetet med batterierna i spelaren ovan.