Rekordmånga på flykt – 2,5 miljoner fler under pandemiåret

Fem länder dominerar • ”Vi behöver stöd från omvärlden”

Antalet flyktingar i världen steg med 2,5 miljoner under år 2020, och är nu högre än någonsin förr, enligt den årliga rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR som släpptes nu på morgonen. Och pandemin utgör nya svårigheter i världens flyktingläger.

2020 var året då västvärldens medelklass brottades med isolering i sina hem. Samtidigt blev de som tvingats lämna sina hem ännu fler än året innan och fler än någonsin förr.
Enligt UNHCR:s årliga rapport var antalet flyktingar 82,4 miljoner människor. De flesta internflyktingar i sina egna länder och regioner.

Fem länder dominerar

Två tredjedelar av världens flyktingar kommer från fem länder – Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. Antalet människor som enligt UNHCR:s definition tvingats på flykt utgör nu enligt rapporten en procent av världens befolkning, dubbelt så många som för 10 år sedan.

Se mer i inslaget ovan.